Subvencije Eko sklada 2015 – Toplotne črpalke zrak/voda Mitsubishi in Fujitsu

Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude Eko sklada za vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.Eko sklad - Javni poziv

Na seznam Eko sklada so uvrščene tako toplotne črpalke zrak/voda Mitsubishi Zubadan-Ecodan kot tudi Fujitsu Waterstage, v ločeni izvedbi, kakor tudi v izvedbi z bojlerjem za sanitarno vodo. Upravičene so do subvencije v višini 1.000,00 € za dobavo, montažo in namestitev toplotne črpalke.

Priznani stroški Eko sklada

Priznani stroški vključujejo:

Ugoden kredit Eko sklada

Za vsako toplotno črpalko, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva Eko sklada 2015 za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada 2015.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe (največ 20.000,00 €)
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,5%.
Odplačilna doba: največ 10 let.

Nepovratna sredstva Eko sklada in ugoden kredit Eko sklada se pridobijo le za serijsko izdelane toplotne črpalke, na podlagi predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nakup in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke. Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad.

Pomoč in svetovanje pri pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada in pridobitvi ugodnega kredita Eko sklada

V podjetju LMT Grosist d.o.o. našim kupcem svetujemo in nudimo pomoč pri izpolnjevanju vloge za pridobitev subvencije.

Če želite vgraditi toplotno črpalko zrak/voda tako pri novogradnji, kot tudi obnovitvi ogrevanja, vam bomo svetovali in pomagali pri sestavi vloge in pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada kakor tudi pri pridobitvi ugodnega kredita Eko sklada.

Potrebujete dodatne informacije glede nakupa in montaže?

Pokličite naše izkušene tehnične svetovalce ali nas kontaktirajte. Pomagali vam bomo.
051-330-550